गृह पृष्ठमा विज्ञापनहरू?

धारणा वास्तविकता हो। म जहिले पनि विश्वास गर्छु कि केही हद सम्म यो सत्य हो। कर्मचारीको धारणा कस्तो प्रकारको कम्पनी वा मालिकको लागि उनीहरूले काम गर्छन् भन्ने वास्तविकता हो। बजार को धारणा शेयर कसरी प्रतिक्रिया छ। तपाईको ग्राहकको धारणा भनेको तपाईको कम्पनी कत्तिको सफल छ। ब्लगको सफलताको धारणा यो कति राम्रो छ कि मुद्रीकरण गरिएको छ। जब म जाल वरपर हेर्छु, त्यहाँ केहि छन् जो छैनन्