सफल सामग्री मार्केटिंगको लागि Step चरण दृष्टिकोण

कार्यक्षेत्र उपायहरूले एक सफल सामग्री मार्केटिंग प्रोजेक्टको विकासको लागि--चरण दृष्टिकोण विकसित गरेको छ जसमा रणनीति विकास, आदर्श, सामग्री निर्माण, अनुकूलन, सामग्री पदोन्नति, वितरण, सीसा पालनपोषण र मापन सामेल छ। यस सामग्री मार्केटिंगलाई ग्राहक जीवन भर एक संयोजन रणनीतिको रूपमा हेर्नु अत्यावश्यक छ किनकि यसले सामग्रीलाई चरण वा आशयको साथ पign्क्तिबद्ध गर्दछ जुन तपाईंको साइटमा आगन्तुक गर्दछ र रूपान्तरणको लागि मार्ग छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। सामग्री निर्माण बढ्दै छ। लगभग %०% को साथ