तपाईंको वेबसाइटलाई ट्रस्ट अडिट दिनुहोस्

हप्तामा धेरै चोटि म कम्पनीको वेबसाइट भरमा मात्र यस्तो प्रश्न गर्न जान्छु कि तिनीहरू वास्तवमै व्यापारमा छन् कि छैनन्, वास्तवमा कुनै पनि व्यवसाय गर्दै छन्, वा संलग्न गर्न पर्याप्त विश्वसनीय छन्। कम्पनीहरूले वेब उपस्थितिमा लगानी गर्छन् र उनीहरूले पनी विश्वास गर्दैनन् भन्ने संकेत पनि प्राप्त गर्दैनन। विश्वास रूपान्तरण मा एक विशाल कारक हो। तपाईंले आफैंलाई सोध्नु पर्छ, हजारौं व्यक्ति भ्रमण गर्दैछन्