मनोविज्ञान र र ROको आरओआई

म र a्गीन इन्फोग्राफिकको लागि एक शोकर हुँ ... हामीले पहिले नै प्रकाशित गरेका थियौं कि जेन्डरले र colors्ग, रंग, भावना र ब्रान्डि interpret कसरी व्याख्या गर्दछ र र colors्गले किन्ने व्यवहारमा असर गर्छ कि गर्दैन। यो इन्फोग्राफिक विवरण मनोविज्ञान र लगानी फिर्ताको फिर्ताको लागि एक कम्पनी प्राप्त गर्न सक्छन् तिनीहरूले आफ्नो प्रयोगकर्ता अनुभव भर प्रयोग गर्दै छन् रंगहरु मा ध्यान केन्द्रित गरेर। र color्गले पैदा गर्ने भावनाहरू व्यक्तिगत अनुभवहरूमा आधारित हुन्छन् जुन हामीलाई भनिन्थ्यो कि उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको हो। रंग रातो हुन सक्छ