यहाँ इन्स्टाग्राम कहानी उदाहरण र केस स्टडीहरूको उत्कृष्ट सूची छ

हामीले अघिल्लो लेख साझा गर्‍यौं, तपाईलाई इन्स्टाग्राम कथाहरूका बारे जान्नु आवश्यक सबैकुरा, तर ब्रान्डले कसरी मार्केटिंग र बिक्री प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दैछ? # इन्सटाग्रामका अनुसार, सबैभन्दा धेरै हेरिएका कथाहरू मध्ये in मध्ये १ व्यवसायका हुन् इन्स्टाग्राम स्टोरी स्ट्याटिस्टिक्स: million०० मिलियन प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय रूपमा इन्स्टाग्राममा दैनिक आधारमा कथाहरू प्रयोग गर्छन्। इन्स्टाग्राममा 1०% भन्दा बढी व्यवसायहरूले एक इन्स्टाग्राम कहानी बनाउँदछन्। १/3 भन्दा बढी इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू हरेक दिन इन्स्टाग्राम कथाहरू हेर्दछन्। २०% कथाहरू