स Eng्लग्नता पछाडिको विज्ञान, सम्झनाजनक र मनपर्दो मार्केटिंग प्रस्तुतीकरणहरू

बजारहरू प्रभावकारी संचारको महत्त्व कसैलाई भन्दा राम्रोसँग जान्दछन्। कुनै पनि मार्केटिंग प्रयासको साथ, लक्ष्य भनेको तपाइँको श्रोतालाई त्यस्तो तरिकाले सन्देश पुर्‍याउनु हो जुन उनीहरूलाई संलग्न गर्दछ, उनीहरूको दिमागमा टाँसिन्छ, र उनीहरूलाई कार्यवाही गर्न मनाउँछ — र यो कुनै पनि प्रकारको प्रस्तुतीकरणको लागि सत्य हो। तपाईंको बिक्री टीमको लागि एक डेक निर्माण गर्ने, वरिष्ठ प्रबन्धकबाट बजेट माग्दै, वा प्रमुख कन्फरेन्सको लागि ब्रान्ड-बिल्डिंग कीनोट विकास गर्ने, तपाईंलाई आवश्यक छ