Pro प्रमाणित टाइम्स तपाईंको स्वचालित ईमेलहरू पठाउन

हामी स्वचालित ईमेलहरूको विशाल प्रशंसक हौं। कम्पनीहरूसँग प्राय: प्रत्येक संभावना वा ग्राहकलाई नियमित आधारमा छुने स्रोतहरू हुँदैन, त्यसैले स्वचालित ईमेलहरूले तपाईंको नेतृत्व र ग्राहक दुबैलाई सञ्चार गर्ने र हुर्काउने क्षमतामा नाटकीय प्रभाव पार्न सक्छ। एम्माले यो इन्फोग्राफिकलाई शीर्ष most सबैभन्दा प्रभावकारी स्वचालित ईमेलहरू पठाउनको लागि सँगै खेल्ने कार्यमा राम्रो काम गरेको छ। यदि तपाईं मार्केटिंग खेलमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि स्वचालन हो