रियो एसईओ सुझाव इञ्जिन: मजबूत स्थानीय मार्केटिंगको लागि अनुकूलन योग्य ब्रान्ड नियन्त्रण

अन्तिम पटक सोच्नुहोस् जब तपाईं खुद्रा स्टोरमा जानु भयो - यसलाई हार्डवेयर स्टोर भनिन्छ - तपाईंलाई आवश्यक पर्ने केही चीजहरू खरीद गर्नका लागि - रिन्च भनौं। तपाईंले सम्भवत नै हार्डवेयर स्टोरहरूको लागि छिटो अनलाइन खोजी गर्नुभयो र निर्धारित गर्नुभयो कि स्टोरको समयको आधारमा कहाँ जाने, तपाईंको स्थानबाट टाढा र तपाईंले चाहानु भएको उत्पादन स्टकमा छ वा छैन। त्यो अनुसन्धान गरिरहेको कल्पना गर्नुहोस् र स्टोरमा ड्राइभ गर्न मात्र