सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभावकारी मार्केटिंग रणनीतिहरू के के हुन्?

ब्रायन वालेसले ईतिहास, ईभोलुसन र इन्फ्लुएन्सर मार्केटि Fको भविष्य साझा गरे जसले प्रभावकारिता परिभाषित गर्ने उत्कृष्ट काम गरे र ब्रान्डले उनीहरूसँग कसरी कुराकानी गरिरहेको थियो। ब्रान्डले कसरी प्रभावकर्ताहरूसँग काम गर्दछ भन्ने कुराको बारेमा म धेरै प्रस्ट छु र म विश्वास गर्छु कि MDG विज्ञापनबाट आएको इन्फोग्राफिकले एक सफल प्रभावकारी मार्केटिंग सम्बन्ध कस्तो देखिन्छ भन्ने विवरणमा एक अपवादात्मक काम गर्दछ। इन्फोग्राफिक, प्रभावकारी मार्केटिंगको राज्य: प्रत्येक ब्रान्डले के जान्नु पर्छ,