फादर डे इकॉमर्स तथ्याistics्क: Th चीजहरू जुन हरेक ब्रान्डले जान्नुपर्दछ

यो लगभग पिताको दिन हो! मैले मेरो पोपहरू केही वर्ष पहिले हराइसकेका थिए, त्यसैले बुबालाई अंगालो हाल्नुहोस् र उसलाई एउटा उपहार किन्नुहोस् ... यदि यो केही पैसा मात्र भए पनि। उसले यो प्रेम गर्दैन भने पनि उसले यो नदेखाए। यस बर्षको यस पटक मैले लोभमा कूल उपकरणहरू हेर्दै आफूलाई भेट्टाउँछु र म विभाजित दोस्रोको लागि मात्र सोच्छु ... "म बुबाको लागि ती मध्येका एकलाई समातेर जाँदैछु" र त्यसपछि मलाई याद छ ऊ हो