पोष्टहरूमा मानिस, हेण्डल ओभर ह्यान्डलहरू

हबस्पटले सोशल इनबक्स, एक नया अनुप्रयोग प्रस्तुत गरेको छ जसले सामाजिक मिडिया अनुगमन र प्रकाशनलाई हबस्पपको सम्पर्क डाटाबेसको साथ एकीकृत गर्दछ, मार्केटरहरूलाई उनीहरूको सीसा, ग्राहक र सबै भन्दा ठूला प्रचारकहरूको सामाजिक गतिविधिको विभाजित दृष्टिकोणहरू सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछ। नयाँ एकीकरणले सोशल मिडिया सुन्नेसँग सम्बन्धित आवाजलाई कम गर्दछ, कम्पनीलाई प्रतिक्रियाको खाँचोमा पर्ने व्यक्तिलाई सचेत गराउँदछ, र सामाजिक मिडिया अन्तर्क्रियाको लागि सन्दर्भ प्रदान गर्दछ, मार्केटिंग व्यक्तिको प्रेमको साथ चर्को र अवरोधात्मक रणनीतिहरूको ठाउँ लिन्छ। का प्रमुख लाभहरू