रेशम: डाटा र स्प्रिडशिटलाई प्रकाशित दृश्यहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस्

के तपाईंसँग कहिल्यै स्प्रिडशिट छ कि डाटाको एक शानदार संग्रह थियो र तपाईं केवल यसलाई कल्पना गर्न चाहानुहुन्छ - तर एक्सेल भित्र निर्मित चार्टहरू परीक्षण र अनुकूलन गर्न एकदम कठिन र समय खपत हुने थियो? के हुन्छ यदि तपाईं डाटा थप्न, यसलाई प्रबन्ध गर्न, यसलाई अपलोड गर्न र ती दृश्यहरू साझा गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं रेशम संग गर्न सक्नुहुन्छ। रेशम डाटा प्रकाशन मञ्च हो। रेशमले एउटा विशेष शीर्षकमा डाटा समावेश गर्दछ। कसैले पनि अन्वेषण गर्न सिल्क ब्राउज गर्न सक्दछ