प्रासंगिक: प्रत्यक्ष ईमेल खुफिया टेक्नोलोजी

इ-मेल इण्डस्ट्रीमा यसको सामूहिक मेलिंगको निरन्तर प्रयोगको साथ दुई प्रमुख समस्याहरू छन्: निजीकरण - उही सन्देश पठाउँदै, एकै समयमा तपाईंको सबै ईमेल ग्राहकहरूलाई सही सन्देशको लागि सही प्राप्त गर्नेलाई सही सन्देश पाउँदैन। २ 24 बर्षे उमेरको मारियानले Michael 57 वर्ष पुरानो माइकलको जस्तै प्रस्तावहरू किन पाउने होलान्? प्रत्येक प्राप्तकर्ता अद्वितीय छ, त्यसैले प्रत्येक सन्देश हुनु पर्छ। निजीकृत