सफल सामग्रीको S एसको

मैले भर्खरै लेखें कि एन्जीको सूची उनीहरूको सामाजिक उपस्थितिबाट उनीहरूको वेब साइटमा लेखिएका लेखहरूमा धेरै ध्यान दिनको लागि थियो। स्काईवर्डका व्यक्तिहरूले सामग्री सामग्री कसरी विकसित गर्ने भनेर छनोट गर्दछ जुन तपाईंको सामग्रीमा key मुख्य तत्वहरू छन् भनेर सुनिश्चित गरेर काम गर्दछ। तपाईंको सामग्री खोजी योग्य, खाजा योग्य र साझेदारी योग्य हुनुपर्दछ।