लोकलिस्ट: प्रकाशित गर्नुहोस्, प्रबन्ध गर्नुहोस् र तपाईंको घटनाहरू अनलाइन प्रमोट गर्नुहोस्

बजारहरूले घटनाहरू पहिलेभन्दा धेरै प्रयोग गर्दैछन्, र प्रभाव स्पष्ट छ। वास्तवमा, मार्केटरहरूले ट्रेडशोहरू र कार्यक्रमहरूलाई दोस्रो दोस्रो सबैभन्दा प्रभावशाली रणनीतिको रूपमा दर्ता गर्छन् कम्पनी वेबसाइट घटनाक्रमले नयाँ सीसा ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ, इच्छुक सम्भावनाहरूलाई ग्राहकहरूमा परिवर्तन गर्दछ, र वास्तविक समयमा उत्पाद वा सेवाको राम्रो वर्णन गर्दछ। जहाँसम्म, धेरै मार्केटरहरू केवल एकीकृत क्षमतामा घटनाहरूको लाभ उठाउनको लागि संघर्ष गर्दैनन्, तर बुझ्न र उनीहरू कसरी ड्राइभि sales बिक्री, ब्रान्ड सचेतना,