तपाईंको बिक्री नेतृत्व टेम्पलेट को अनुसरण करें

तपाईंको बिक्रीको नेतृत्वमा पछि लाग्ने आक्रमणको योजना के हो? म डराउँछु कि हामी अक्सर छोटो हुन्छौं ... एक प्रॉस्पेक्टसँग भेट गर्दै र त्यसपछि उपेक्षा गर्दै अनुगमन गर्ने र दिमागको शीर्षमा रहन। यो ठाउँमा जानको लागि गाह्रो रणनीति हो र एक राम्रो कारण CRM मा लगानी गर्नुपर्दछ र हाम्रो ग्राहकहरू जस्तो सेल्सभमा बिक्री स्वचालनमा। मार्केटब्रिज एक त्यस्तो कम्पनी हो जुन कम्पनीको सुधार गर्न मार्केटिंग र बिक्रीको बिचको दुरी हटाउनमा माहिर छ