Yelp र Google समीक्षा क्याप्चर गर्नुहोस् अनुप्रयोगबाट तपाईंको ग्राहकहरू प्रयोग गर्नुहोस्!

धेरै समय अगाडि हामीले दानियल लेमिनसँग मनिपुराटेडका लेखकका साथ एक उत्कृष्ट साक्षात्कार लिएका थियौं: कसरी व्यवसाय मालिकहरूले जालसाजी अनलाइन रेटिंग्स र समीक्षाहरू प्रति लड्न सक्छन्। दुबै समीक्षा र कहिलेकाँही उठ्न सक्ने कुनै पनि नकारात्मक समीक्षाको विरूद्ध लड्ने क्रममा उनले समीक्षा क्याप्चरको महत्त्वमा बोले। के त्यहाँ एक उत्तम समीक्षा क्याप्चर गर्न को लागी उत्तम समय हो जब एक संतुष्ट ग्राहकले तपाईको व्यवसाय छोड्छ? सम्भवतः छैन - त्यसो भए किन छैन