रिटेलको उज्ज्वल भविष्य

धेरैजसो क्षेत्रहरूले टेक्नोलोजीमा प्रगतिको साथ रोजगारीका अवसरहरूमा ठूलो डुबुल्की देखेको छ भने खुद्रा रोजगारीका अवसरहरू हाल बढिरहेका छन् र भविष्यका लागि सुरक्षित छनौटको रूपमा हेर्दै आएका छन्। संयुक्त राज्यमा चार मध्ये एउटा रोजगार खुद्रा उद्योगमा छ, तर यो उद्योगले केवल बिक्री भन्दा बढी कभर गर्दछ। वास्तवमा, खुद्रामा 40०% भन्दा बढि पोष्टहरू बिक्री बाहेक अन्य कामहरू हुन्। शीर्ष rising बढ्दो क्यारियर