ब्लिट्ज: प्रदर्शन र क्लाउडबाट लोड परीक्षण

वेब सर्वरमा राखिएको लोडको लागि समानताका साथ आउन गाह्रो छ त्यसैले यहाँ जान्छ। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं वेब सर्भर हुनुहुन्छ र तपाईंको आगन्तुक टमाटरको क्यान हो। यदि तपाईंसँग खानाको एक वा दुई क्यान छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई सजिलो सजीलै बोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको हतियारमा केही सयको ढेर गर्नुहोस् र खाना को कुनै पनि पाउन सक्दैन जहाँ उनीहरू चाहिन्छ। अब, यदि तपाईं केहि बनाउन सक्नुहुन्छ हरेक को आकार कम गर्न सक्नुहुन्छ,