व्यापार क्रेताहरू फरक छन्!

प्रतिलिपि लेखक बब ब्लाईले व्यवसायहरूको लागि किन मार्केटिंग उपभोक्ताहरू भन्दा धेरै फरक हुने कारणहरूको सूची प्रदान गरेको छ। मैले विगतका पोष्टहरूमा आशयको बारेमा लेखें, र म विश्वास गर्दछु यो उत्तम उदाहरण हो। उपभोक्ताहरूसँग तुलना गर्दा व्यवसाय क्रेताको उद्देश्य अद्वितीय हुन्छ: व्यापार खरिददारले खरीद गर्न चाहन्छ। व्यापार खरीदार परिष्कृत छ। व्यापार क्रेता एक धेरै प्रतिलिपि पढ्नेछ। बहु-चरण खरीद प्रक्रिया। बहु खरीद प्रभावहरू। व्यापार उत्पादनहरू हुन्