मार्केटिंग को P स्तम्भहरू

विन, किप, ग्रो… र यो मार्केटिंग अटोमेसन कम्पनीको मन्त्र हो दायाँ अन्तर्क्रियात्मक। तिनीहरूको मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफर्म पूर्ण रूपमा अधिग्रहणमा केन्द्रित छैन - तिनीहरू ग्राहक जीवन केन्द्रमा केन्द्रित छन् र सही ग्राहकहरू फेला पार्दै, ती ग्राहकहरूलाई कायम राख्दै, र ती ग्राहकहरूसँग सम्बन्ध बढाउँदैछन्। त्यो नेतृत्वको लागि अन्तहीन खोजी भन्दा धेरै कुशल छ। T2C ले यो इन्फोग्राफिकलाई एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेर सँगै राख्यो, किन हामी हाम्रो मार्केटिंग विभागहरू यसरी बनाउँदैनौं? हामी किन गर्दैनौ