Mediafly: अन्त्य-बाट-अन्त बिक्री सक्षमता र सामग्री व्यवस्थापन

मिडियाफ्लाइका सीईओ कार्सन कन्टेन्टले एउटा उत्कृष्ट लेख साझा गरे जसले प्रश्नको उत्तर दियो, बिक्री सage्लग्नता के हो? यो पहिचान गर्न र एक बिक्री संलग्नता प्लेटफर्म खोज जब आउँछ। बिक्री सage्लग्नताको परिभाषा हो: एक रणनीतिक, चलिरहेको प्रक्रिया जसले ग्राहकको समस्या समाधान गर्ने जीवन चक्रको प्रत्येक चरणमा ग्राहक हितधारकहरूको सहि सेटको साथ महत्वपूर्ण र कुराकानी गर्ने क्षमताको साथ सबै ग्राहक-सामना गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई सुसज्जित गर्दछ। को फिर्ती