के तपाइँ अग्रणी मार्केटर्सबाट नराम्रो सल्लाह पाउँदै हुनुहुन्छ?

शायद म मार्केटिंग खेल मा धेरै लामो भयो। यस्तो देखिन्छ कि म अधिक धेरै समय यस उद्योगमा बिताउँछु, कम मानिसहरुमा म आदर गर्दछु वा सुन्छु। त्यो भन्नुपर्दा मसँग त्यस्तो मान्छेहरू छैनन् जुन म सम्मान गर्दछु, यो मात्र हो कि म स्पटलाइट भएका धेरै मानिसहरूसँग मोहभंग हुँदैछु। झूटा भविष्यवक्ताहरूदेखि होशियार बस, जो भेडाको वस्त्रमा तपाईं कहाँ आउँदछन्, तर भित्रबाट पागल ब्वाँसोहरू हुन्। म्याट :7:१:15 त्यहाँ केही कारणहरू छन् ...