स्वास्थ्य सेवा मार्केटिंग भनेको के हो?

जब तपाईं कार दुर्घटनामा पर्नुभयो, तल झर्नुभयो वा केही अन्य प्रकारको गम्भीर चोटपटक भोग्नु भयो, अन्तिम चीज जुन तपाईं सायद सोच्दै हुनुहुन्छ जुन जुन आपतकालीन कोठामा जानुहोस् तपाईंले अन्तिम वाणिज्यिक, बिलबोर्ड वा ईमेल न्यूजलेटरमा आधारित हेर्नुहोस्। । बिक्री फनेल वास्तवमा आपतकालको समयमा लागू हुँदैन। यद्यपि स्वास्थ्य सेवा विपणन मार्केटिंग आपतकालीन विभाग र गहन देखभाल इकाईहरू भन्दा धेरै हो। अस्पताल, तत्काल हेरचाह क्लिनिकहरू, र कल्याण केन्द्रहरू जिम्मेवार छन्