ईमेल: सफ्ट बाउन्स र हार्ड बाउन्स कोड लुकअप र परिभाषा

एक ईमेल बाउन्स तब हुन्छ जब ईमेल एक व्यवसाय वा ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको मेल सर्भर द्वारा निर्दिष्ट ईमेल ठेगानाको लागि स्वीकार गरिएको छैन र कोड फिर्ता भयो जुन सन्देश अस्वीकृत गरिएको छ। बाउन्स कि त नरम वा कडा रूपमा परिभाषित छन्। सफ्ट बाउन्स सामान्यतया अस्थायी हुन् र प्रेषकलाई भन्न को लागी एक कोड हो जुन उनीहरूले प्रयास गरिरहनुपर्दछ। हार्ड बाउन्स सामान्यतया स्थायी हुन्छन् र बताउन कोड हुन्छ