गुगलको बोगस यूआरएल शॉर्टनर तथ्या .्क

हामीसँग केही विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण र उनीहरूको अभिभावक कम्पनीसँग गरिरहनुभएको परामर्शको अंशको रूपमा एक ग्राहकसँग एक पेचीदा सत्र थियो। उनीहरूको चालु प्रयासहरूको अंशको रूपमा, उनीहरूले क्यूआर कोडहरू वितरण गर्छन्, गुगल एनालिटिक्स अभियान कोड थप्छन्, त्यसपछि गुगल यूआरएल छोटकरी लागू गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई सहि प्रयासहरूको प्रतिक्रिया दरहरू मापन गर्न अनुमति दिदै। यो एक ठोस रणनीति हो। एनालिटिक्स एक्लो एक्लै तपाईलाई सबै चीज प्रदान गर्न सक्दैन किनकि वितरणका सबै अनुप्रयोगहरूको कारण