Fieldboom: स्मार्ट फार्म, सर्वेक्षण, र क्विजहरू

फारम अनुप्रयोगहरूको लागि बजार पर्याप्त व्यस्त छ। त्यहाँ वरिपरि कम्पनीहरू छन् जुन वेबमा राम्रोसँग एक दशक भन्दा बढी समयको लागि विकासको फर्मल गर्दछन्, तर नयाँ टेक्नोलोजीसँग प्राय: उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभवहरू, जटिल तर्क प्रसादहरू, र टनहरूको एकीकरण हुन्छ। यो धेरै राम्रो यस फिल्ड को धेरै देख यो ठूलो छ। त्यहाँ एक नेता फिल्डबूम छ, जसका सुविधाहरू समावेश छन्: उत्तर पाइपिंग - नयाँ प्रश्नको अंशको रूपमा अघिल्लो प्रश्नबाट उत्तर समावेश गर्नुहोस्।