Workamajig: रचनात्मक एजेन्सीहरूको लागि वित्तीय र परियोजना व्यवस्थापन

वर्कमाजिग एक वेब आधारित प्रणाली हो जुन तपाइँको विज्ञापन वा मार्केटिंग एजेन्सीको वित्त र ग्राहक प्रोजेक्टहरू ब्यवस्थित गर्न को लागी हो। २,००० भन्दा बढी फर्महरूले तिनीहरूको मार्केटिंग ब्यवस्थापन सफ्टवेयरको उपयोग उनीहरूको घर-घर विभागहरूको लागि गर्छन्। वर्कमाजिग एक अनुकूलन योग्य, वेब-आधारित प्रोजेक्ट म्यानेजर सफ्टवेयर हो जसले तपाईंको एजेन्सीले गर्ने सबै कुराको स्ट्रिम गर्दछ - नयाँ व्यवसाय र बिक्रीबाट स्टाफि creative र रचनात्मक कार्यान्वयनमा जान्छ, परियोजनाको चक्रको माध्यमबाट लेखा र वित्तीय रिपोर्टिंग सम्म। वर्कमाजिगका सुविधाहरू समावेश: लेखा - एक उद्योग