के तपाईको मार्केटिंग संचारमा इमोजिस कूल छ? ?

मलाई थाहा छ मैले प्रयोग गरें? शीर्षकमा, तर मेरो मतलब के हो? व्यक्तिगत रूपमा, म इमोजिसको प्रयोगमा बेचिएको छैन (भावनात्मकको ग्राफिकल प्रतिनिधित्व)। ब्यापार संचारको क्षेत्र मा, मँ कहीं ईमोजिस फेला पार्छु सर्टकट सर्टकट र cussing बीचमा। व्यक्तिगत रूपमा, म तिनीहरूलाई वास्तवमै व्यंग्यात्मक फेसबुक टिप्पणीको अन्तमा प्रयोग गर्न मनपराउँदछु, व्यक्तिलाई थाहा दिनको लागि म उनीहरूलाई अनुहारमा मुक्का नदेखाऊ। ? के हो