लिटमस: के मानिसहरूले वास्तवमा तपाईंको ईमेल पढ्न सक्दछन्?

हामी ध्यान केन्द्रित गर्दै छौं… एर… ढिलो मोबाइलको बारेमा कराउँदैछौं र मलाई आशा छ कि हामी तपाईंको ध्यान पाइरहेका छौं। यदि तपाईंले आज एउटा काम गर्नुभयो भने, यो तपाईंको ईमेल सन्देशहरू परीक्षण गर्नुपर्दछ जुन तपाईं आफ्नो ईमेल विक्रेता बाहिर पठाउँदै हुनुहुन्छ कि मान्छेले उनीहरू पढ्न सक्दछन् भनेर। जब हामी वर्डप्रेस समाधानको लागि हाम्रो ईमेलको लागि मुख्य ईमेल टेम्प्लेटहरू विकसित गर्‍यौं, सर्कप्रेस, एक उत्तरदायी ईमेल टेम्पलेट निर्माण गर्दै जुन पुनःआकार गरियो, पढ्नयोग्य थियो, र यसको अधिकतामा कार्य गरियो।