यहाँ किन तपाइँ ईमेल र सामाजिक मीडिया रणनीति एकीकृत गर्नु पर्छ

जब हामी एक ईमेल बनाम सामाजिक मिडिया इन्फोग्राफिक साझा भयो हामी थोरै feisty मिल्यो। हामीले बनाम छलफलसँग असहमत हुनुको मुख्य कारण यो थियो कि यो एक वा अर्को छनौट गर्ने सवालमा हुनुहुन्न, यो प्रत्येक माध्यमको पूर्ण लाभ कसरी लिने भन्ने कुरा हुनुपर्दछ। मार्केटर्सले कसरी मार्केटिंग र सामाजिक मिडिया मार्केटिंग कार्य ईमेल गर्न सक्दछन् यदि प्रयासहरू समन्वय गरिएको थियो। समस्या यो हो कि केवल% 56% मार्केटरहरू सामाजिक एकीकृत गर्छन्