आजको डिजिटल मार्केटिंग विभागमा के भूमिका आवश्यक छ?

मेरा केही ग्राहकहरूको लागि, म तिनीहरूका डिजिटल मार्केटिंग प्रयासहरूको लागि आवश्यक सबै प्रतिभाहरू व्यवस्थापन गर्दछु। अरूहरूका लागि तिनीहरूसँग एक सानो कर्मचारी छन् र हामी आवश्यक सीपहरू बढाउँदछौं। अरूहरूका लागि उनीहरूसँग आन्तरिक रूपमा अविश्वसनीय रूपले सबल टोली छ र उनीहरूलाई नवीन रहन र अन्तरहरू पहिचान गर्न मद्दतको लागि समग्र मार्गदर्शन र बाह्य परिप्रेक्ष्यको आवश्यकता छ। जब मैले मेरो कम्पनी पहिलो पटक सुरू गर्‍यो, उद्योगमा धेरै नेताहरूले मलाई विशेषज्ञता लिन र अनुसरण गर्न सल्लाह दिए