अनलाइन विज्ञापनको लागि मानक विज्ञापन आकारहरूको सूची

मापदण्डहरू एक आवश्यकता हो जब यो अनलाइन विज्ञापन विज्ञापन र कल-टु-एक्शन आकारको आउँदछ। मानकले हाम्रो जस्तै प्रकाशनहरूलाई हाम्रो टेम्प्लेटहरू मापदण्डिक गर्न र लेआउटलाई विज्ञापनहरू समायोजित गर्दछ जुन विज्ञापनदाताहरूले पहिले नै नेट मार्फत तयार गरेका र परीक्षण गरेका हुन सक्छन्। गुगल ऐडवर्ड्स विज्ञापन प्लेसमेन्ट मास्टरको रूपमा, गुगलमा भुक्तान-प्रति-क्लिक विज्ञापन प्रदर्शन उद्योग निर्देशित गर्दछ। गुगल लिडरबोर्डमा शीर्ष प्रदर्शन विज्ञापन आकार - 728२90 पिक्सेल चौडा Hal ० पिक्सेल अग्लो आधा पृष्ठ -