कार्य गर्न कल: एक CTA के हो? तपाईंको CTR बढाउनुहोस्!

यो स्पष्ट देखिन्छ जब तपाईले प्रश्न सोध्नुभयो, एक्शन वा कल टु एक्शन वा सीटीए, तर प्रायः यो हराएको अवसर वा दुरुपयोग गरिएको अवसरलाई ड्राइभर, श्रोता, र अनुयायीहरूलाई ड्राइभर गर्ने तपाईंको ब्रान्डको साथ गहिरो स .्लग्नताका लागि प्रयोग गर्दछ। कार्य गर्न कल भनेको के हो? कार्यमा कल सामान्यतया पर्दाको क्षेत्रको रूपमा हुन्छ जुन एक ब्राण्डको साथ फर्टरलाई संलग्न गर्नको लागि क्लिक-थ्रू गर्न पाठकलाई ड्राइभ गर्दछ। कहिलेकाँही यो छवि हो, कहिलेकाँही केवल एक बटन,