सामाजिक उपहार र इच्छा सूची

इकमर्समा आएको एक प्रवृत्ति जुन आइपुगेको छ सहकार्यमा उपहारहरू खरीद गर्न सक्ने क्षमता। जब हामी यसलाई चैरिटी उठाउँदै गर्छौं, अब तपाईं साथीहरूसँग मिलेर मित्रको लागि महँगो उपहार खरीद गर्न पैसा जुटाउन सक्नुहुन्छ। यो एक उत्तम विचार हो र एक जसले ठूलो खरीद अनलाइन ड्राइभ गर्दछ। काउन्टमेइन त्यस्तो अनुप्रयोग हो: एक ठूलो $ २244 पैसा, जुन २००० देखि २०११ सम्मको शीर्ष उपहारहरूको औसत लागत हो। छुट्टि, स्नातक, विवाह: