Google गुगल एनालिटिक्स ड्यासबोर्ड जुन तपाईंलाई डराउँदैन

गुगल एनालिटिक्स धेरै मार्केटरहरूको लागि डराउन सक्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो मार्केटिंग विभागहरूको लागि डाटा-आधारित निर्णयहरू कत्तिको महत्त्वपूर्ण छन्, तर हामी मध्ये धेरैलाई थाहा छैन कि कहाँ सुरु गर्ने। गुगल एनालिटिक्स विश्लेषणात्मक दिमागका बजारका लागि एक पावरहाउस उपकरण हो, तर हामी धेरैले महसुस गरेभन्दा बढी पहुँच योग्य हुन सक्दछ। गुगल एनालिटिक्सबाट सुरू गर्दा, तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईको एनालिटिक्सलाई काट्ने साइज खण्डहरूमा तोड्नु हो। सिर्जना गर्नुहोस्