सर्वेक्षण: तपाईंको सामग्री उत्पादकता तुलना कसरी गर्छ?

Rundown सामग्री उत्पादन विधिहरु मा एक चल बजार अनुसन्धान सर्वेक्षण शुरू गर्दै छ। जहाँ सामग्रि सामग्री मार्केटिंगको बारेमा सार्वजनिक रूपमा धेरै उपलब्ध अनुसन्धानहरू छन्, त्यहाँ सामग्री पेशेवरहरूले उनीहरूको वास्तविक उत्पादन पद्धति, प्रक्रियाहरू, स्टाफिंग संसाधनहरू, भूमिकाहरू, र जिम्मेवारीहरू, र प्रविधिलाई आधारभूत बनाउन प्रयोग गर्न धेरै कम विशिष्ट जानकारी छ। Rundown ले महत्वपूर्ण बर्षमा महत्वपूर्ण अपडेटहरू जारी गर्ने छ। Rundown मा सामग्री पेशेवरहरूको लागि छोटो सर्वेक्षण सिर्जना गरेको छ

सफल सामग्री मार्केटिंगको लागि Step चरण दृष्टिकोण

कार्यक्षेत्र उपायहरूले एक सफल सामग्री मार्केटिंग प्रोजेक्टको विकासको लागि--चरण दृष्टिकोण विकसित गरेको छ जसमा रणनीति विकास, आदर्श, सामग्री निर्माण, अनुकूलन, सामग्री पदोन्नति, वितरण, सीसा पालनपोषण र मापन सामेल छ। यस सामग्री मार्केटिंगलाई ग्राहक जीवन भर एक संयोजन रणनीतिको रूपमा हेर्नु अत्यावश्यक छ किनकि यसले सामग्रीलाई चरण वा आशयको साथ पign्क्तिबद्ध गर्दछ जुन तपाईंको साइटमा आगन्तुक गर्दछ र रूपान्तरणको लागि मार्ग छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। सामग्री निर्माण बढ्दै छ। लगभग %०% को साथ