CELUM डिजिटल सम्पत्ति प्रबंधन अग्रिमता

हामीले डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन प्रणालीको उद्देश्य र उनीहरूको सुरक्षित ब्रान्डि and र सन्देश मद्दत गर्ने सामग्री, खोज्नको लागि एक खोजी योग्य ईन्जिन प्रदान गर्नका साथै विभिन्न च्यानलहरूका माध्यमबाट प्रयोगका लागि मिडिया प्रकारहरू रूपान्तरण गर्ने माध्यमको बारेमा लेखेका छौं। उन्नत मार्केटरहरूले प्रणाली र बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिबद्धता साथै बिक्रीको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न पनि प्रयोग गर्छन्। जबकि अन्य धेरै डीएएम प्रणाली मूल रूपमा एक महिमा फाइल प्रणाली हो जसले वास्तवमा प्रक्रियाहरू सुधार गर्दैन, CELUM