दर्शक बनाम समुदाय: के तपाईंलाई भिन्नता थाहा छ?

हामीले शुक्रबार चिकासा राष्ट्रका एलिसन एल्ड्रिज-सौरसँग अद्भुत कुराकानी ग had्यौं र म तपाईंलाई सुन्न प्रोत्साहित गर्दछु। एलिसन डिजिटल भिजन अनुदानको एक हिस्साको रूपमा एक आकर्षक परियोजनामा ​​काम गर्दै आएका छन्, सामुदायिक भवनका लागि मूल निवासी अमेरिकी पाठमा एउटा श्रृंखला लेख्ने। उनको श्रृ of्खलाको दुई भागमा, एलिसनले दर्शकहरूको बिरूद्ध समुदायहरू बारेमा छलफल गर्‍यो। यसले मलाई सम्पूर्ण शृ .्खलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू मध्ये एकको रूपमा प्रहार गर्यो। म निश्चित छुँइन