Re कारणहरू B5B मार्केटरहरूले आफ्नो डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा बोटहरू समाहित गर्छन्

इन्टरनेटले बोटलाई सफ्टवेयर अनुप्रयोग हो भनेर वर्णन गर्दछ जसले इन्टरनेटमा कम्पनीहरूका लागि स्वचालित कार्यहरू चलाउँछ। बट्स अहिले धेरै समयको लागि थिए, र तिनीहरूको पहिलेको जस्तो देखि विकसित भएको हो। बोटहरू अब विभिन्न उद्योगहरूको सूचीको लागि कार्यहरूको विस्तृत एर्रे पूरा गर्न खटाइएको छ। हामी परिवर्तनको बारेमा जान्दछौं वा गर्दैनौं, बट्स हाल मार्केटिंग मिश्रणको अभिन्न हिस्सा हुन्। बोट्स