यो ईमेल मार्केटिंग रणनीतिहरू परिवर्तन गर्ने समय हो जब…

तपाईंको ईमेलहरू यस्तो देखिन्छ: सायद एउटा विषय लाइन अधिक सम्वन्धित र "परिवर्तनज: मुद्दा 46 XNUMX" को सट्टा निजीकृत हुन सक्दछ केही रेखा विच्छेद गर्दछ ताकि मैले पढेको जस्तै लपेट्नु पर्दैन (मैले यसलाई पढिन, यो असम्भव थियो) । सायद बहु-भाग MIME ईमेल पठाउन पाठ पठाउन जुन सादा हेराई चाहान्छन्, तर HTML हामी सबैलाई जो एक राम्रोसँग डिजाइन गरिएको ईमेलको आनन्द लिन्छन्। सायद एक आकर्षक परिचय? सायद विषयहरूमा बीचमा केही सेतो अन्तरिक्ष