उत्पादकत्व रहस्य: टेक्नोलोजी जहिले पनि टेक्निकल हुँदैन

मैले स्वीकार गर्न पाएँ, चार अक्षर TECH ले मलाई बाली दिनुहोस्। शब्द "प्रविधि" व्यावहारिक रूपमा एक डराउने शब्द हो। जब हामी यो सुन्छौं, हामी या त डराउँछौं, प्रभावित वा उत्साहित। विरलै हामी टेक्नोलोजीको उद्देश्यमा फोकस गर्छौं: जटिलताहरूलाई हटाउदा हामी बढी काम गर्न सक्दछौं र रमाइलो गर्न सक्दछौं। मात्र सूचना प्रविधि यद्यपि शब्द टेक्नोलोजी ग्रीक शब्द t fromchnē बाट आएको हो, जसको अर्थ हो “शिल्प”