अटोपिच: बिक्री विकास प्रतिनिधिहरूको लागि ईमेल स्वचालन

त्यहाँ धेरै समय छन् जहाँ बिक्री प्रतिनिधिहरूको एक ठूलो सूची छ, तर एक पटक ईमेल पठाउनको लागि आवश्यक प्रयासले निकै धेरै मेहनत लिन्छ। AutoPitch तपाईंको ईमेलको साथ प्रत्यक्ष एकीकृत गर्दछ, टेम्प्लेटिंग सक्षम गर्दछ, र फेरी ती ईमेलहरूको बारेमा कुनै गतिविधि वा सment्लग्नताको बारेमा रिपोर्ट गर्दछ। तपाईं अनुक्रम सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको सूचीमा पठाउँदछ। चिसो लिड सूचीलाई ईमेल प्लेटफर्ममा तान्दा कम्पनीले केही बेर लिन सक्दछ