कुराको इन्टरनेट के हो? यो मार्केटिंगको अर्थ के हो?

कुनै पनि उपकरणको लागि इन्टरनेट जडान वास्तविकतामा परिणत भइरहेको छ। हाम्रो निकट भविष्यमा यसले ठूलो डाटा र बजारमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ। गार्टनरले भविष्यवाणी गरेको छ कि २०२० सम्ममा इन्टरनेटमा जम्मा २ 2020 अरब उपकरणहरू जडान हुनेछन्। ] = [op26-0y9q6 चीजहरूको इन्टरनेट के हो चीजहरू बुझाउँछ जुन हामी सामान्य रूपमा जडान भएको जस्तो कल्पना गर्दैनौं। चीजहरू घरहरू, उपकरणहरू, उपकरणहरू, सवारी साधनहरू वा व्यक्ति हुन सक्छन्। मान्छे गर्दछ