पुन: ब्रान्डिङ: कसरी एम्ब्रेसिङ परिवर्तनले तपाईंको कम्पनीको ब्रान्ड बढाउँछ

यो भन्न बिना जान्छ कि पुन: ब्रान्डिङले व्यवसायको लागि ठूलो सकारात्मक परिणामहरू उत्पादन गर्न सक्छ। र तपाईलाई थाहा छ कि यो सत्य हो जब ब्रान्डहरू सिर्जना गर्न विशेषज्ञ कम्पनीहरू नै पुन: ब्रान्ड गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। लगभग 58% एजेन्सीहरूले COVID महामारी मार्फत घातीय वृद्धिलाई बढावा दिने तरिकाको रूपमा पुन: ब्रान्डिङ गरिरहेका छन्। विज्ञापन एजेन्सी ट्रेड एसोसिएसनले Lemon.io मा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेका छौं कि रिब्रान्डिङ र लगातार ब्रान्ड प्रतिनिधित्वले तपाइँलाई तपाइँको प्रतिस्पर्धा भन्दा अगाडि राख्न सक्छ। तर,