फर्वार्ड हेर्ने व्यवसायहरूको लागि डिजिटल रोडम्याप सिर्जना गर्दै

टिम डन्कन, बोतल रोकेटमा उत्पाद ग्रोथ लीड, एक कम्पनी भित्र एउटा साधारण डिजिटल दृष्टि सिर्जना गर्ने मूल्यमा छलफल गर्दछ र कसरी व्यवसायहरू चलिरहेको डिजिटल बजार परिवर्तनलाई अनुकूलन गर्न अझ चपल हुन सक्छन्।