इन्भेन्टरी गुण दिशानिर्देश (IQG) को महत्त्व बुझ्दै

मिडिया अनलाइन खरीद गर्नु गद्दाको लागि किनमेल विपरीत हो। उपभोक्ताले एउटा पसलमा एउटा गद्दा देख्न सक्छ जुन उनीहरूले किन्न चाहान्छन्, अर्को स्टोरमा उस्तै समान चाँहि कम मूल्य हो भन्ने बुझ्दैनन् किनभने यो बिभिन्न नाममा छ। यस परिदृश्यले खरिददारहरूलाई उनीहरूले के पाउँदैछन् भनेर जान्न धेरै गाह्रो बनाउँदछ; उही अनलाइन विज्ञापन को लागी जान्छ, जहाँ इकाइहरु खरीद गरी बेचिन्छ र repackaged