इ-कमर्स ग्राहक अनुभव कसरी सुधार गर्ने

ग्राहकहरू कुनै पनि व्यवसायको आधार हुन्। यो सबै ठाडो, डोमेन र दृष्टिकोणका व्यवसायहरूको लागि सही हो। ग्राहकहरू तपाईंको व्यावसाय प्रक्रियाको सबै चरणहरूमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। व्यापार लक्षहरू, रणनीतिहरू, र अग्रणी ब्रान्डको मार्केटिंग अभियानहरू आफ्ना उपभोक्ताहरू र लक्षित दर्शकहरूको आवश्यकताहरू र प्राथमिकताहरूको वरिपरि बुनिन्छन्। ग्राहकहरु र ईकामर्स वातावरण डिजिटलीकरण, मोबाइल प्रविधि, र कडा प्रतिस्पर्धा द्वारा संचालित एक युग मा, तपाईं ग्राहकहरु को महत्व बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। Than भन्दा बढी