गुगल वेब कथाहरू: पूर्ण रूपमा इमर्सिभ अनुभवहरू प्रदान गर्न व्यावहारिक गाइड

यस दिन र युगमा, हामी उपभोक्ताहरूको रूपमा सामग्रीलाई सकेसम्म चाँडो र प्राथमिकतामा थोरै प्रयासमा पचाउन चाहन्छौं। यसैले गुगलले गुगल वेब स्टोरी भनिने छोटो-फार्म सामग्रीको आफ्नै संस्करण प्रस्तुत गर्‍यो। तर Google वेब कथाहरू के हुन् र तिनीहरूले थप इमर्सिभ र व्यक्तिगत अनुभवमा कसरी योगदान गर्छन्? गुगल वेब कथाहरू किन प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईं कसरी आफ्नै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ? यो व्यावहारिक गाइडले तपाईंलाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्नेछ