तपाईंको लीडहरू बन्द नगरी बिक्रीमा कसरी निरन्तर रहने

समय व्यापार मा सबै कुरा हो। यो सम्भावित नयाँ क्लाइन्ट र ह्याङ्ग अप भएको बीचको भिन्नता हुन सक्छ। तपाईंले आफ्नो पहिलो आउटरिच कल प्रयासमा बिक्रीको नेतृत्वमा पुग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छैन। यसले केहि प्रयासहरू लिन सक्छ किनकि केहि अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि तपाईले पहिलो पटक फोनमा नेतृत्वमा पुग्नु अघि यसले 18 कलहरू लिन सक्छ। अवश्य पनि, यो धेरै चर र परिस्थितिहरूमा निर्भर गर्दछ, तर यो एउटा हो